Hydronefróza

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

dilatace ledvinných pánviček a kalichů s doprovodnou atrofií parenchymu, způsobená obstrukcí odtoku moči

obstrukce může nastat náhle nebo postupně pomalu, může nastat v kterékoliv části močového traktu


pyonefróza – druhotně infikovaný obsah

výrazná evakuační porucha

vysoký intrapelvický tlak

vrozená - atrezií uretru, tvorbou chlopně v ureteru nebo uretře, kompresí a. renalis, pokles ledviny s torzí, nebo zauzlení ureteru

získaná

  • cizí tělíska: nekrotická papila
  • tumory: benigní hyperplázie prostaty, karcinom prostaty, tumory měchýře, retroperitoneální lymfom, karcinom cervixu nebo uteru
  • záněty: prostata, ureter, uretra, retroperitoneální fibróza
  • neurogenní: poškození míchy s paralýzou měchýře
  • těhotenství: mírné a reverzibilní

bilaterální hydronefróza vzniká jen pokud je obstrukce pod úrovní uretrů

i při úplné obstrukci glomerulární filtrace ještě nějaký čas funguje, s postupem času filtrát difunduje do intersticia a perirenálních prostorů, nakonec se až dostane zpět do žilního nebo lymfatického systému

kvůli neustávající filtraci dochází k dilataci kalichů a pánviček

nárust tlaku utlačuje cévy ledvin - arteriální insuficience i venostáza

nejvíce postižené jsou papily, protože tam je největší nárust tlaku

glomerulární filtrace ustane až po nějaké době, vážné ireverzibilní poškození nastane kolem 3 týdnů při úplné obstrukci

obstrukce také způsobí zánět intersticia vedoucí k intersticiální fibróze


při obstrukci pod úrovní měchýře dochází k oligurii až anurii

při obstrukci výše je paradoxně častější polyurie daná poškozením tubulárních koncentračních mechanizmů - Tlaková atrofie tubulárního systému

unilaterální hydronefróza může být asymptomatická po dlouhou dobu, dokud druhá ledvina funguje

masivní zvětšení ledviny (až 20 cm délka), orgán může být skoro celý složen z roztažených pánvičkokalichových systémů, renální parenchym je utlačen, atrofický, s obliterací papil a zploštěním pyramid

při akutní náhlé totální obstrukci může dojít k vymizení glomerulární filtrace ještě před plným morfologickým projevem, dilatace může být ještě mírná


i ureter může být dilatován - hydroureter

mikroskopicky glomeruly jsou docela ušetřeny, nakonec se i ony stávají atrofickými a tak se z celé ledviny stává jenom fibrózní tkáň

komplikující pyelonefritida je častá

bilaterální hydronefróza vede k renálnímu selhání, nástupu urémie


po uvolnění obstrukce a odpuštění moči se vyvine renální DI (nereaguje na ADH) rozvinutá polyurie na pár týdnů


pokud měl pacient před obstrukcí už snížený GFR, je snížený filtrační tlak a nedojde k hydronefróze


Terapie: - nutno zajistit derivaci moče

  • U-cévka
  • pig tail (double J stent)
  • PNS

90% konzervativní postup

  • ATB
  • symptomatická léčba (antipyretika, tekutiny)
Osobní nástroje