CMV

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Cytomegalovirus - DNA, herpesvirus-5

nákaza se přenáší vzdušnou cestou, pohlavně, krví


primoinfekce je většinou asymptomatická nebo s chřipkovými příznaky, virus poté celoživotně perzistuje v latentním stavu v T-lymfocytech, tubulárních buňkách ledvin, endotelu cév, slinných žlázách

u pacientů s oslabeným imunitním systémem může dojít k reaktivaci latentní iinfekce, což má obvykle těžký průběh

napadené buňky jsou destruovány cytotoxickými T-lymfocyty


syndrom infekční mononukleózy - v 10 % je původcem CMV, častěji postihuje dospělé, febrilie trvají i několik týdnů, hepatosplenomegalie, leukocytóza,


CMV hepatitida - (má afinitu k játrům) může být samostatná bez mononukleózy. Průběh asymptomatický až těžká hepatitida s ikterem a jaterním selháváním, horečky, zvracení, vysoké ALT, AST, v jaterní tkáni jsou kromě granulomatózní tkáně nápadné i obrovské buňky

může se objevit znovu i na transplantovaných játrech


CMV u AIDS: pacientů jsou velmi časté (90%), při snížení CD4+ pod 100 bb/mm3 je vysoké riziko závažných nemocí v důsledku reaktivace latentní CMV infekce

  • CMV retinitida - bývá první klinickou manifestací diseminované CMV infekce, celkové příznaky ani horečky nejsou přítomny, pacient udává mlhavé vidění, postupné výpadky zrakového pole až nakonec ztrátu zraku. Na sítnici jsou patrné žlutobílé okrsky retinální nekrózy se zrnitými okraji a hemoragiemi, terapie může vést k zastavení progrese, reziduální výpadek však zůstává. U všechh HIV+ s CD4+ pod 100 bb/mm3 jsou nutné pravidelné kontroly zraku
  • progresivní lumbosakrální polyradikulopatie - většinou pozdní komplikace AIDS, rychle narůstající chabá paraparéza, výpadek čití, retence moči, často i střevní inkontinence, v MMM he typická cysoká polymorfonukleární pleocytóza, lze izolovat i CMVm prognóza je však i přes léčbu špatná
  • CMV encefalitida - často provází CMV retinitidu
  • GIT postižení - CMV ulcerace jícnu - bolestivé polykání , kolitida s vysokými teplotami a krvavými průjmy (pseudomembranózní plaky s četnými erozemi a hadovitými ulceracemi). Může vést i k perforaci
  • ulcerace v ústní dutině a na rtech
  • postižení endokrinních žláz - může se projevit insuficiencí nadledvin s únavou, hypotenzí, hyponatrémií, nebo např. postižení štítné žlázy

CMV u pacientů se sníženou imunitou (transplantace kostní dřeně, chemoterapie, kortikoterapie, po popáleninách)

časté a obávané

obvykle začíná jako generalizovaná CMV infekce s horečkami a postižením jater, často se vyskytuje ulcerující kolitida s průjmy

velmi nebezpečná je intersticiální pneumonitida a encefalitida

retinitida se vyvíjí zcela ojediněle (na rozdíl od AIDS pacientů)


kongenitální CMV infekce

CMV je nejčastější vyvolavatel kongenitálních infekcí v našich podmínkách

cca 70% žen má v době před otěhotněním Ig proti CMV

většina infikovaných novorozenců nemá po porodu žádné symptomy, v některých pípadech vznikne neurologické postižení, hluchota až smrt. V postižených tkáních jsou prokázány velké buňky s intranukleárními inkluzemi typickými pro CMV


Dg:

průkaz IgM, posléze se tvoří IgG, které přežívají celoživotně

také je možné izolovat virus z moči, slin, ev. krve


Terapie: u těžkých imunodeficiencí antivirová chemoterapeutika - ganciklovir, foscarnet, cidofovir

jako podpůrná léčba se někdy dává hyperimunní proti CMV globulin

Citováno z „http://www.kulan.cz/CMV
Osobní nástroje