Beta blokátory

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Receptory:

 • alfa 1 - vazokonstrikce (hladká svalovina)
 • alfa 2 - vazokonstrikce
 • beta 1 - myokard (zvyšuje ino-, chrono-, dromo-, bathmotropii)
 • beta 2 - bronchokonstrikce

hlavním cílem beta blokátorů jsou beta 1 receptory, jejichž efekt blokují


 • akutní adaptace sympatoadrenální aktivace vede k udržení cirkulace
 • chronická maladaptace vede ke zhroucení cirkulace (prohloubení ischemie, nekróza myocytů, inzulinorezistence, aktivace trombocytů...)


Beta blokátory jsou zásadní v léčbě ischemie myokardu, negativně chronotropní efekt (delší diastola), negativně inotropní (snížení metabolických nároků srdce, snížení TK, antiarytmické vlastnosti (zvýšení fibrilačního práhu)

dokumentovaný pokles celkové i KVO mortality, zvýšení kvality života

Obsah

Mechanismus účinku

 • blokádou postsynaptické aktivace, to kam by se jinak navázal adrenalin
 • zpomalení tvorby vzruchu v SAN
 • zpomalení převodního systému
 • snížení dráždivosti
 • snížení síly stahu
 • z toho vyplývá slabší pomalejší pulz -> zlepšení prokrvení srdce
 • snížení výdeje reninu -> snížení krevního tlaku

Farmakologie blokády beta receptorů

 • Kardioselektivita

- selektivní mají účinek omezen na myokard, větší dopad na snížení mortality i morbidity, lepší tolerance, nedělají vazokonstrikci a bronchokonstrikci tak velkou, nižší výskyt NÚ (betaxolol, bisprolol, metoprolol)

- neselektivní blokují též beta 2, beta 3, bronchokonstrikce, snížení lipolýzy, snížení sekrece inzulinu (metipranol, pindolol)


 • Přítomnost ISA

- parciální agonismus beta-receptorů - určitý stupeň adrenomimetického účinku

-> potlačení farmakodynamických účinků (bradykardie)

-> snížení terapeutického efektu v rámci sekundární prevence

-> ISA lze tedy hodnotit z terapeutického hlediska vcelku negativně

Beta blokátory s ISA - pindolol, bopindolol

Beta blokátory bez ISA - betaxolol, bisoprolol, metoprolol


 • Hydrofilita x Lipofilita (stejná účinnost)

Lipofilní: (metoprolol)

- snadněji pronikají do CNS (nespavost, deprese)

- metabolicky zpracovány v játrech (snižuje biologickou dostupnost)

- variabilní hladina (kvůli polymorfizmu CYP)

Hydrofilní: (atenolol, bisoprolol)

- nižší výskyt centrálně podmíněných NÚ

- vylučovány ledvinami (delší účinek, vyšší dosažitelnost)


 • Současná blokáda alfa receptorů

- mírná vazodilatace

- snížený negativního metabolického dopadu

- ale dochází k bronchokonstrikci

- výraznější efekt v léčbě srdečního selháné

(karvediol)

 • Délka účinku

nutná vysoká účinnost v ranních hodinách, v době max. výskytu koronárních příhod

Indikace

pokles systémové cévní rezistence, příznivě průtok krce ledvinami i perif rečištěm, regrese hypertrofie vhodné u DM, CHOPN, renální insuf, ICHDK...

 • srdeční selhávání (karvedilol)
 • arteriální hypertenze (i při těhotenství) (doložen pokles KVO)
 • ICHS
 • arytmie

nejracionálnější léčebný postup při ischemii myokardu

 • antiischemický efekt
 • antiarytmický efekt
 • inhibice hyperreaktivních regulačních mechanizmů (katecholaminy, RAA, apoptóza)

dokumentovaný pokles:

 • celkové mortality
 • KVO mortality i morbidity
 • zlepšení kvality života
 • negativně chronotropní efekt (delší dastola)
 • negativně inotropní (snížení metabolckých nároků srdce)
 • snížení TK
 • antiarytmické vlastnosti, zvýšení fibrilačního práhu

Nežádoucí účinky

 • převodní poruchy, bradykardie
 • bronchiální obstrukce (bronchokonstrikce)
 • nespavost, deprese, halucinace
 • dyslipidémie
 • obstipace, průjmy, plynatost
 • u diabetiků může výrazně snižovat varovné příznaky hypoglykemie (blokáda adrenalinových receptorů)
 • zhoršení prokrvení DK
 • při ukončení léčby rebound fenomén. nauzea, zvracení

Kontraindikace

 • převodní poruchy (SA blokády II. a III. stupně, sick sinus syndrom)
 • významná bradykardie (pod 40)
 • hypotenze
 • feochromocytom
 • opatrně u astma bronchiale
 • kombinace s vápníkovými-blokátory (hrozí asystolie)

Zástupci

Betaxolol, Bisoprolol

 • výrazně kardioselektivní
 • bez ISA
 • hydrofilní
 • dlouhý biologický poločas
 • malá variabilita v biodegradaci
 • bisoprolol je u CHOPN nejlepší z betablokátorů
 • betaxolol (Lokren) poměrně hodně bradykardizující

Metoprolol

 • výrazně kardioselektivní
 • bez ISA
 • výrazně lipofilní - proniká do mozku (nespavost, impotence)
 • metabolizován v játrech - krátký a variabilní biologický poločas (vhodná retardace)
 • výborně doložený klinický efekt, ale variabilní

Nebivolol

 • středně kardioselektivní
 • hydrofilní
 • bez ISA
 • výrazný vazodilatační efekt, Nitrát-like účinkem

Celiprolol

 • vysoce kardioselektivní
 • hydrofilní s ISA
 • vazodilatace, bronchodilatace (stimulace beta2)

Karvedilol (alfa + beta blokátor)

 • mírně kardioselektivní
 • významná vazodilatace
 • nezvyšuje inzulinorezistenci
 • nejúčinější lék k léčbě srdečního selhání, zlepšuje plnění komory
 • preferujeme u srdečního selhání všude kde není hypotense a bronchokonstrikce
 • není příliš bradykardizující
 • nedialyzuje se
 • vhodný i u portální hypertenze (při řiziku jícnových varixů..)
 • 2x denně


Atenolol (selektivní beta 1 blokátor, bez ISA)

 • účinek především na myokard, snižuje reninovou aktivitu (příznivé uplatnění u léčby hypertenze)
 • neovlivňuje spektrum plazmatických lipidů
Osobní nástroje