Akutní stavy v urologii

Z KulanWiki

Přejít na: navigace, hledání

Akutní skrotum

 • torse varlete (není příliš častá, ale je závažná, typicky peripubertálně)
 • torse appendicis testis
 • akutní epididymitis (imituje torsi, ale ne tak závažná, u starších jedinců)
 • akutní orchitis
 • Fourniérova gangraena


Obsah

Hematokéla

= krev či koagula v cavum serosum scroti

Etiologie

Nejčastější příčinou je úraz skrota /tupá poranění, sexuální praktiky/, další možnou příčinou je ruptura nádoru varlete, krvácení při chronické warfarinizaci, či iatrogenní poškození např. při punkci hydrokély.

Symptomatologie

Většinou bolestivé zvětšení skrota, často patrný hematom.

Diagnoza Staví na anamnéze, fyzikální vyšetření, USG – anechogenní obsah s vnitřními echy, nutnost vyloučit torzi varlete – Duplexní sonografie, scintigrafie varlat - „missed torsion“.

Dif.dg.

nutno vyloučit tumor a torzi varlete, při chybějícím hematomu orchiepididymitis.

Terapie

Kontuzi skrota s malou hematokélou lze léčit konzervativně - klid, ledovat, elevace, ATB. Při progresi event. při významném nálezu chirurgická revize – vypuštění hematomu, everze tunica parietalis, zástava event. krvácení

V případě vzniku hematokély z příčin suspektního nádoru - chirurgická revize z inquiny s naložením svorek na semenný provazec k zabránění disseminace při manipulaci s varletem, následuje peroperační biopsie. Při pozitivním nálezu ve smyslu přítomnosti nádorových strukur je indikována radikální orchiektomie.

Torze varlete

otočení varlete kolem cévní stopky (funikulu), důsledkem je infarsace varlete (venostasa, ischemie)

 • extravaginální (děti)(otočení vně tunica vaginalis)
 • intravaginální (adolescenti) (otočení uvnitř tunica vaginalis)

typicky v mladším věku (u starších spíše zánět – epididymitida)

histologické změny (poruchy spermiogenese) již za 1 – 2 hod., nevratné změny už po 6 hod.

směr rotace je dle vláken m. cremaster, pravé varle po směru hodinových ručiček, levé proti směru

rizikové faktory:

 • kryptorchismus
 • široká tunica vaginalis
 • dlouhé mesorchium
 • chabý závěsná aparát a tunica dartos, úrazy, námaha (sport)

vzniká 10x méně často než torze testikulárních a epidydimálních apendixů

klinický obraz:

 • náhlá, prudká, šokující bolest (typicky po ránu)
 • později edem kůže a obsahu skrota
 • vegetativní symptomy (nausea, zvracení) až paralytický ileus
 • nespecifické příznaky:
 • Brunzelovo znamení – postižené varle je výše uložené
 • Prehnovo znamení – při zdvižení varlete se bolest zesílí

diagnostika:

 • sono (zmnožení tekutiny – sekundární hydrokéla)
 • doppler (bez nej nelze diagnostikovat a odlišit od epididymitidy) – porucha prokrvení

dif. dg.:

 • akutní epididymitida, torse appendixu (na doppleru není porucha prokrvení)
 • inkarcerovaná hernie
 • hematokéla (trauma), hydrokéla
 • tumor varlete (kamenně tuhý, nebolestivý)
 • edem skrota (kardiální, hypoalbuminotický, lymfedem, kachexie...)

terapie - nutno operovat do 6 hodin, v celkové anestesii nejprve pokus o detorsi (i při úspěchu pak orchiopexe)

operační revise – přístup přes skrotum (otevření obalů varlete), vypuštění hydrokély, detorse, rozhodutí o ponechání nebo orchiektomii (varle lividní – je-li vitální, tak po detorsi zrůžoví), orchiopexe a to i na druhé straně (predisposice k torsi)

Torze appendix testis

příhoda podobná torsi varlete (ale mnohem méně závažná – není ohroženo varle a spermiogenese), odliší se přítomností perfuse na doppleru

léčba operační (extirpace appendixu)

Priapismus

Epididimitidis acuta

Fournierova gangréna

Akutní retence moči

zástava močení vedoucí k přeplnění močového měchýře

mechanická nebo funkční infravezikální obstrukce

 • BHP
 • striktura uretry
 • karcinom prostaty
 • detruzoro-sfinkterická dyssynergie

hypokontraktilita detruzoru

 • akutně po celkové anestezii, nezvyklost močení v leže, alkoholová intoxikace
 • chronická porucha inervace močvého měchýře po operacích


-> bolesti v podbřišku, hmatná rezistence, poklepové ztemnění

-> katetrizace

Tamponáda močového měchýře

přeplnění močového měchýře krví a koaguly

krvácení:

 • tumory
 • hemoragická cystitis
 • BHP
 • v pooperačním průběhu

symptomatologie jako u akutní retence moči


terapie: evakuace koagul, zavedení silnějšího katetru, proplach

Ledvinná kolika

Parafimóza

uvíznutí zúžené předkožky v sulcus coronarius, zejména při erekci nebo násilném přetažení přes glans

při fimóze

-> ztížení odtoku žilní krve a lymfy -> tvorba edému

bolestivý edém způsobený škrtícím prstencem předkožky

-> repozice, discize, po zklidnění cirkumcize

Osobní nástroje