Respirační insuficience

Z KulanWiki

Verze z 3. 6. 2018, 21:53; Kulan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

stav, kdy respirační systém nedokáže plně plnit základní funkci - výměny dýchacích plynů

nedostatečné dodávání kyslíku do arteriální krve (+ nedostatečné vylučování CO2 z krve)

projevuje se hypoxemií, nebo hypoxemií s hyperkapnií

pO2 pod 8 kPa (60 mm Hg)

pCO2 nad 6,5 kPa (48,9 mm Hg)


Parciální respirační insuficience (I. typu)

Globální respirační insuficience (II. typu)


kompenzační mechanismy:

  • hyperventilace (dle stavu kompenzace může být respirační acidóza i alkalóza)
  • tachykardie
  • polycytemie
  • retence zásaditých sloučenin ledvinami
  • pH klesá (z laktátového metabolismu při hypoxemii) (+ z retence CO2)


Akutní:

  • hypoxemická - u plicních nemocí, ARDS, těžké pneumonie, rozsáhlé atelektázy, pleurální výpotek, pneumothorax, plicní kontuze, intrapulmonální krvácení, masivní embolie
  • hyperkapnická - spojená s hypoventilací, poškození CNS (encefalitida, intoxikace, úrazy, útlak kmene, CMP), lékové útlumy (opiáty, sedativa), nervosvalové poruchy (polyneuritidy, polyneuropatie, myopatie, otrava organofosfáty, botulismus, myastenia gravis)..
  • akutní dekompenzace chronické RI - exacerbace CHOPN (akutní cor pulmonale), bronchiálního astmatu nebo idiopatických plicních fibróz

Chronické: u nejzávažnějších forem CHOPN, těžké bronchiální astma, intersticiální plicní procesy, extrémní obezita, sy. spánkové apnoe, kyfoskolióza, anémie, vaskulitidyklinický nález hodnotí stav kardiorespiračního ústrojí, stav vědomí a metabolické funkce

hypoxemie - hyperventilace, tachykardie, úzkost a zvýšené pocení (sympatikus), vlivem zhoršeného prokrvení mozku se zhoršuje mentální výkon, nastupuje zmatenost, mohou být křeče, nestabilní oběh (přejde v hypotenzi a bradykardii)

hyperkapnie - spavost, která ale může být vystřídána neklidem, třesem, bolestmi hlavy (z vazodilatace), cyanóza hlavně u lidí s polycytémií, syndrom modré masky (lesklé oči, nastříknuté spojivky, otok obličeje, cyanóza), nakonec kóma


diagnostika z krevních plynů(pO2 a pCO2 a vnitřního prostředí(pH, HCO3-, BE)

TERAPIE:

liší se dle etiologie, společná je oxygenoterapie

u chronických forem lze podávat doma formou dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT), omezuje rozvoj plicní hypertenze (můžou předepisovat jen plicaři), pokud stabilizovaní mají insuficienci, fibrózy.. na začátku se udělá zátěžový kyslíkový test

kyslíkový koncentrátor / tekutý kyslík - láhev s kyslíkem, vždy u čekatelů na transplantaci

dle 6-minut chůzí (vzdálenost, když se co nejvíc snaží)


podpora ventilace -NIVP (CPAP, BiPAP) (neinvazivní plicní ventilace, CPAP u spánkové apnoe, BiPAP - k odventilování CO2, dvě hodnoty tlaku -UPV

Osobní nástroje